+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Tarım Sektöründe İstİhdam Durumu ve Göç Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Tarım Sektöründe İstİhdam Durumu ve Göç
  Tarım ve istihdam

  Tarım Sektöründe İstİhdam Durumu ve Göç.jpg.

  Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirler.
  Kırsal kesimde gelenekselleşmiş tarımsal üretim anlayışının ilkel kal.ıplarının aşılarak tarımsal ürünlerin daha fazla katma değer yaratacak şekilde işlenmesi ve değerlendirilmesi, için tarımsal teknolojinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda kırsal kesim de yaşayan ailelerin sahip oldukları potansiyel işgücünün yarıya yakın kısmı atıl işgücü durumundadır. Son yıllarda yaşanan yoğun göçlere rağmen, tarım sektöründe gizli işsizlik ve tarımsal üretimin yapısından kaynaklanan mevsimlik işsizlik söz konusudur. Söz konusu beşeri kaynağı değerlendirmenin en etkin yolarından birisi kırsal sanayinin geliştirilmesidir. Bir ekonomide endüstri sektörünün büyümesi ve tarımın payının nisbi olarak düşme. si, kalkınma hamlesinde başarılı olan Ülkelerin, en dikkat çekici görünümlerinden biri oluşturmaktadır.

  Türkiye' de halen nüfusun yaklaşık 1/3'ü kırsal alanda yaşamaktadır. Doğal olarak kırsal alandaki nüfus tarım sektöründe de istihdam edilmektedir.
  .Nitekim toplam aktif nüfusun %45.91'i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. (18) Ancak tarımsal büyümenin gerektirdiği istihdam artışı demografik artışı taşıyabilecek potansiyelden yoksundur. Bu durum Türkiye tarımında önemli derecede istihdam probleminin olduğunu göstermektedir.

  1950 Yılına kadar tarımsal nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %75 iken bu oran 170 yılında %61.6'ya 1990 yılında %41.0'e ve 7 yılında %34.78'e düşmüştür.

  Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri en fazla göç alan bölgelerdir. En fazla göç veren bölge ise Doğu Anadolu Bölgesidir. Göç olgusu ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlara yol açmaktadır. Kırsal alanda gelirin yükseltilerek göçün önlenmesi ve belirli bir plan dahilinde irs
  .al kalkınmanın sağlanması için Köy-Kent uygulaması ve Merkez Köy uygulaması üzerin*e ciddi bir şekilde durulmalıdır 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  bu veri tüm dünyada ekonomiye yön veriyor Tarım ve istihdam verileri amerika birleşik devletlerinde veriler açıklanınca tüm borsa ve ekonomi dünyada şekilleniyor
+ Yorum Gönder