+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Kan karakterleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Kan karakterleri
  Kan karakterleri
  ABO Karakteri


  A geni, B geni, O geni olmak üzere üç ayrı alel genle kalıtılır. A ve B genleri O genine baskın, kendi is eşbaskındır.

  Kan grubu, kan alış verişinde çok etkilidir. Bireylerin kan grubunu belirleyen, alyuvarlarında bulunan antijenler (aglütinojen)'dir. Kan plazmasında (serum) ise antijenlere karşı oluşturulmuş antikorlar (aglütinin) bulunur.

  Kan Alış - Verişi
  Her grubun kendi grubuyla yaptığı alış-verişler idealdir. Yandaki şekilde gösterilen noktalı oklar ise, yarı çökelmeli kan nakilleridir. Ancak acil durumlarda uygulanabilir.

  Aglutinasyon (Çökelme)Uygun olmayan kan nakillerinde kan serumunda bulunan antikorlar alyuvarları birbirine yapıştırıp bağlayarak çökelmelerini sağlarlar. Bunaaglütinasyon denir.A antijeni + a antikoru = ÇökelmeAlıcının antikor üreticisi olduğu durumlar kan nakli için uygun değildir. Çünkü, tam çökelme olur.
  Rh Karakteri
  Bu karakter kan grubunun pozitif (+) veya negatifliğini (–) belirler. Pozitiflik geni negatiflik genine baskındır.

  Rh Uyuşmazlığı (Eritroblastosis fetalis)
  Anne Rh– ve baba Rh+ olduğu zaman, ikinci ve sonraki Rh+ çocuklarda görülebilir. Böyle çocuklar gelişmenin erken evresinde düşük olarak atılabilir veya gelişmesini tamamlayarak doğarlar.
  İlk gebelikte çocuk Rh+ bile olsa annenin kanı çocuğun kanını tanımaz. Doğum esnasındaki yaralanmalarla tanımış olur ve annenin kanı çocuğun Rh proteinine karşı Rh antikorunu oluşturur.Sonraki gebeliklerde bu antikorlar plasentadan geçerse çocuğun kanını çökeltir ve tahrip edebilir.
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  gen deyince aslında bizim grup diye tabir ettiğimiz sınıflar kastediliyor a grubu b grubu 0 grubu ve ab grubu gruplar vardır rh diye tanımlanan gruplarda Rh faktörü, kanda alyuvarların yüzeyinde bulunan bir proteine verilen isimdir
+ Yorum Gönder